30-års jubileum på Tåsen

Styret - 40 års jubileum

1988

Damagruppa på 50 - tallet

Malin med orginalhatten fra 50 - tallet

Asbjørn Hermansen, Thorleif Bader og Jon Lambert

Fra venstre bak: Sverre Bjørve,Asbjørn Hermansen, Ernst Larsen. Foran fra venstre: Jon Lambert, Thorleif Bader

Hytte nr. 36(Tom) med åpen veranda

Gammel plakat Barnas Dag

Gammel plakat Barnas Dag

Tømmerholen og Sandbakken fra gamle dager

Bondegården 1944

Ester 1937

Trygve Svendsen 1935

Kart med navn

Kart uten navn

Kjell Foss "Brannmester"

Elin Aulie

Elin Aulie

Elin Aulie

Elin Aulie

Elin Aulie

Fotballaget 1953

Bestemorstranda 1943

Her prøver jeg å samle gamle bilder som dukker opp etter hvert .
Send meg gjerne bilder fra "gamle dager"


Klikk på et bilde
Bla med venstre/høyre piltast