Diverse informasjon

Parkering

Parkering kun på parkeringsplassen. Parkerer du oppe ved hyttene skal du ha synlig lapp med tillatelse fra styret. 

Trenden er økende trafikk. Husk gangfart – altså 5 km i timen.  Det er også måten man kjører på som gjør at det støver veldig. 

Festodden

Kan benyttes av medlemmene til private arrangementer. Si fra til  Tom Arnesen på tlf 90192055.

Pris kr 500.

Lån av tilhenger

Husk å ta med vognkortet.

Fyll ut kvitteringslisten med hyttenummer, dato og klokkeslett når du tar ut tilhengeren.

Fyll også inn når du forventer å være ferdig med den.

Kryss av når tilhengeren er levert tilbake. Husk å signere.

Rengjør ALLTID tilhengeren etter bruk og s ett den på plass.

Om du oppdager feil som må utbedres, så sørg for at det blir meldt fra eller reparer selv.  Om du som bruker utbedrer feil og mangler som skyldes slitasje så dekkes dette av Skogskolonien Roland. 

Påførte skader SKAL den som har forårsaket det dekke selv.

Trefelling og strøm

Hytteeierne må være  obs på ledningsspennet til hytta si. Rodene må samarbeide for å ta ned trærne som er et problem. 

Vanning

Det oppfordres til vanning med kanne i høysesongen. Dette gjelder spesielt når det er mange på hyttene.

Registrer deg

Registrer riktig mobiltelefonnummer og e-postadresse til sekretæren i kolonien.(p.t. Liv Krade.Telefon 992 78 808).  Husk også å oppgi hyttenummeret.