Hytter for salg/utleie

Solgt:

Hytte nr 11 er i dag  11.05-20  solgt for 

kr. 1.525.000

mvh

Styret

Hytte nr. 46 er i dag 28.05-20 solgt for

kr. 1.750.000

mvh

Styret

Hytte nr 19 28.05-21 solgt for 

kr. 1.500.000

Hytte nr. 37 13.07-21 solgt for

kr. 1.800.000

Hytte nr. 68 19.08-21 solgt for

kr. 1.850.000

Hytte nr. 13 6.02-22 solgt for

kr. 1.200.000

Hytte nr. 8 22.02-22 solgt for

kr. 1.400.000

Hytte nr. 50 14.9-23 solgt for

kr 1 950 000


Hytte nr. 71 31.10-22 solgt for

kr 1 350 000


Hytte nr. 34 10.12-23 solgt for

kr 1 450 000Strøm