Strøm

Rutiner ved salg og kjøp

🙂 Selger plikter å opplyse kjøper om andelslaget vedtekter før kjøpekontrakt signeres. Det skal informeres om forkjøpsrett. Vedtektene bør inngå i salgsoppgave, prospekt, e.l.

🙂Selger Ved salg av seksjon, betales eierskiftegebyr av selger. Eierskiftegebyret utgjør fire ganger rettsgebyret.og skal betales til Skogskoloniens Roland.


🙂 Selger plikter å melde skriftlig fra om salget til styret ved leder. Det skal opplyses salgssum på hytten, samt navn, adresse og telefon på ny kjøper/e

🙂 Styret plikter å innformere øvrige andelseiere om salget med salgspris på datert oppslag/nettsider. Andelseiere som ønsker å benytte forkjøpsrett, melde styret innen 14 dager.

🙂 Styret skal etter fristens utløp melde fra til selger om salget er godkjent.

🙂 Selger plikter å sende inn sitt "gamle" andelsbevis og kopi av kjøpekontrakt. Salgskontrakt må være undertegnet av alle som er oppført i andelsbrevet.

🙂 Styret utsteder nytt andelsbevis med gjenpart til kjøper/e og oversender dette sammen med faktura på inntredelsesgebyr til ny andelseier.

🙂 Kjøper plikter å underskrive andelsbeviset og returnere underskrevet gjenpart til styrets sekretær.

🙂 Arkivering: Nytt underskrevet andelsbevis arkiveres sammen med kopi av salgskontrakten på hyttenummer i arkivet. Gammelt andelsbevis merkes makulert og lagres.