Renovasjon

I sommerhalvåret, fra ca 15/4 - 15/10, er det renovasjon for husholdningsavfall, papp og glass/metallemballasje, i egne containere på parkeringsplassen. HOLD DET RYDDIG. Ikke legg ting ved siden av beholderne. 


Skal du kaste store sekker kan de store dørene låses opp. Nøkler hos styret eller plankomiteen.Annet avfall må leveres på gjenvinningsstasjonen. Enten på Grønmo for de som bor i Oslo, på Sofiemyr(Nordre Follo), eller Bølstad.(Ås)


Renovasjonsavgiften blir fakturert fra Nordre Follo Kommune direkte til hytteeierne.


Septiktank for tømming av hyttedo, 4 stykker, se kart.

Husk nøkkel.