Strøm

 

Muribø Installasjon AS (registrert el.-entreprenør)har herved gleden av å tilby nye el.-anlegg i deres hytter, i henhold til gjeldende krav i forskrift og norm av 2014 (NEK 400:2014).

Vi tilbyr:

 • Melding til netteier og koordinering av arbeider med nett-entreprenør

 • Demontering og fjerning av gammelt anlegg

 • Nytt komplett sikringsskap, med overspenningsvern, ny hovedsikring og jordfeilautomater, og merking/ kursfortegnelse m.m.

 • Ny inntakskabel fra yttervegg til sikringsskap

 • Ny hovedjording

 • Ny kurs til komfyr, med komfyrvakt

 • Nye kurser hensiktsmessig fordelt mht. planlagt bruk

 • Nye stikkontakter, lysbrytere og lyspunkter fordelt mht. planlagt bruk

 • Utelys og utvendig stikkontakt

 • Dokumentasjon (samsvarserklæring, risikovurdering, sluttkontroll, kursfortegnelse, utstyrsliste ved spesielt utstyr, bruksanvisninger)

Konkurransedyktige priser, ingen forbehold om antall oppdrag eller tidsfrister.

Videre kan vi blant annet tilby:

 • Innvendig og utvendig belysning

 • God kunnskap og gode produkter innen LED-belysning

 • Trådløse brytere/dimmere og automatisk lysstyring

 • Røykvarser – vannvarsler – gassvarsler – temperaturvarsler  – med/uten sms-varsling

 • Innbruddsalarm/video-overvåking

 • Frostsikring/ «Ring hytta varm»

 

Ta kontakt for et uforpliktende spesifisert tilbud:

Muribø Installasjon AS

Valhallaveien 64

1413 Tårnåsen

Kontortlf: 66 80 07 52

Døgnvakt: 41 32 62 92

E-post: post@muriboinstallasjon.no

 

 

Tilbud hytter. Abilsø Elektriske AS tel: 22 76 70 00 

 

 

Etter en gjennomgang med ny kravspek fra Hafslund/Infratek  gir vi et revidert tilbud ifm installasjon av hytter på Roland skogskoloni. Tilbud 1 baserer seg på inntil 20 hytter, tilbud 2 baserer seg på mer enn 20 hytter med samme innhold.

 

Tilbud 1:

 

Legging av ny stikkledning fra avsluttet strekk på vegg og frem til sikringsskap inntil 5 meter fra inntakspunkt.

 

Nytt sikringsskap komplett med 3 kurser 10-16A/2 jordfeil automater og ny hovedsikring ihht anbefaling fra Hafslund og overspenningsvern. Ny e verksmåler med alle nødvendige søknader og oppfølging av e verk inkludert.

 

Jording med 1 stk jordspyd med nødvendig PN inn til sikringsskapets hovedjordskinne inklusiv måling av overgangsmotstand mot jord.

 

Levering og montering av komfyrvakt ihht krav i forskriftene.

 

Levering og montering av tilsammen 15 pkt (stikkontakter/lyspkt/bryter) etter avtale/møte med hytteeier.

 

Levering og montering av 2 stk røykvarslere pr hytte.

 

Prisene forutsetter at hytte er ryddet for fremkommelighet.

 

Sum ekskl merverdiavgift                     kr 27000.-

 

Tilbud 2 :

 

Sum eksklusiv merverdiavgift               kr 26000.-

 

 

 

Vårt tilbud er gyldig frem til sommer 1/6 – 2013.

 

Demontering og bort kjøring av gammelt utstyr er inkludert i tilbudet.

 

  Med vennlig hilsen

 ABILDSØ ELEKTRISKE AS

 v/Stig Hultgreen KarlsenTilbud fra Team Installasjon v/Atle Groth
Tel:22 23 63 90

 Oslo, 4. desember 2012

 PRISTILBUD PÅ DIV. EL. ARBEIDER I HYTTER

 Følgende kan tilbys:

 

Alternativ 1, gjelder bestilling for 1-20 hytter.

 1. Demontering av eksisterende el installasjoner i hytte.

 2. Legge kabel fra sikringskap til strekk (kun tilkoblinger i sikringskap).

 3. Montering av ny innmat i eksisterende sikringskap.

 - 1 stk hovedsikkering 3fas (størrelse i samsvar med Infratek)

 - 3 stk kombiautomater 2fas 10-20a.

 - 1 stk overpenningsvern

 - 1 stk seriemåler

 - 1 stk rehab ramme.

 4. Levering og montering av 1 stk komfyrvakt.

 5. Brannvarsling m/2stk ioniske varslere, koblet til 230v.

 6. Levering og montering av 1 stk jordspyd inklusive legging av PN frem til hovedjordskinne i sikringskap.

 7. Opplegg av nytt el anlegg internt i hytte, dette inkluderer

 - 15 stk punkter (stikkontakter / brytere)

 - Ny kabling til overnevnte punkter internt i hytte.

 Overnevnte kan tilbys utført for, kr.32.500,- eks mva.

 Inklusive mva kr.40.625,-Inkl mva. Side 2 av 2

 Alternativ 2, gjelder bestilling over 20 hytter.

 8. Demontering av eksisterende el installasjoner i hytte.

 9. Legge kabel fra sikringskap til strekk (kun tilkoblinger i sikringskap).

 10. Montering av ny innmat i eksisterende sikringskap.

 - 1 stk hovedsikkering 3fas (størrelse i samsvar med Infratek)

 - 3 stk kombiautomater 2fas 10-20a.

 - 1 stk overpenningsvern

 - 1 stk seriemåler

 - 1 stk rehab ramme.

 11. Levering og montering av 1 stk komfyrvakt.

 12. Brannvarsling m/2stk ioniske varslere, koblet til 230v.

 13. Levering og montering av 1 stk jordspyd inklusive legging av PN frem til hovedjordskinne i sikringskap.

 14. Opplegg av nytt el anlegg internt i hytte, dette inkluderer

 - 15 stk punkter (stikkontakter / brytere)

 - Ny kabling til overnevnte punkter internt i hytte.

 Overnevnte kan tilbys utført for, kr.28.750,- eks mva.

 Inklusive mva kr.35.900,-Inkl mva.

 Forbehold.

 - Det tas forbehold om at eksisterende sikringskap kan benyttes.

 - Det tas forbehold om at der er god jord maks 10m fra hytte. Ved behov for mer en 1 stk jordspyd, faktureres dette med medgåtte timer og materiell.

 - Det tas forbehold om at det arealet som det skal arbeides i er ryddet og at det er fri ferdsel.

 - Ved alternativ 2 må det sendes samlet bestilling.

 - Alt arbeid utført iht. fremdriftsplan som lages i regi av Team Installasjon As.

 - Alt arbeid er beregnet utført innenfor normal arbeidstid.

 - Alt av eventuelle tillegg, ventetid osv. faktureres med medgåtte timer og materiell.

 - Tilførsel og opplegg i uthus er ikke medtatt i tilbudet, utføres på medgåtte timer og materiell

 Tilbudene er basert på dagens priser, og vi vedstår disse i 4 uker fra dags dato.

 Alle arbeider utover det som er beskrevet, blir å regne som tillegg.

 Vi håper tilbudene er av interesse, og hører gjerne fra Dem.

Tilbud fra JJ Elektro v/Glenn Svendsen
Tel: 22 67 27 00:
15 stk. punkter med demontering av gammelt anlegg.
Kr. 38.000:- inkl.mva
Ta kontakt ved behov.

Spørsmål ang. strøm kan stilles til Rune Solheim i styret.


Referat fra møte 7.7.14

Medlemsmøte 7/7 -2014

 Tilstede: 33 andelseiere.

  

Referat

 

VANNING

 Det oppfordres til vanning med kanne i høysesongen. Dette gjelder spesielt når det er mange på hyttene.

   STRØM

 

Strømnettet er ferdig.

 

Nøkler til hyttene. Alle må gi Hafslund tilgang til hyttene i forbindelse med montering av nye målere. 

 

Fødselsdato – styret trenger oversikt over fødselsdato til alle andelseiere for felles nettleiebestilling.                

 

Vi trenger pærer i to lamper, dette skal utføres av Hafslund

 

Lampe ved bommen må justeres.

 NR. PÅ HYTTENE

 Alle må sørge for å sette opp nummer på hyttene. Dette kan en få tak i på Clas Ohlsson eller Jernia for eksempel

 SØPPEL

 Kun restavfall skal kastes i container ! Annet avfall skal leveres på Grønmo.

 PARKERING

 Parkering skal skje på parkeringsplassen.

 Enkelte kjører for fort på veiene våre. Det henstilles til å kjøre forsiktig.

 DUGNAD

 Lars Erik informerte om dagens dugnad.

 EVENTUELT

 Sletta nedenfor hytte 7 gror igjen. Dette må den aktuelle roden gå sammen om å rydde.

 Historisk tilbakeblikk v Tor Foss på hvordan Roland ble etablert.

 Referent: Rune Solheim

 

Hei

 

Vi har vært i kontakt med Hafslund, og de har mottatt et sted mellom 15 og 20 meldinger fra Skogskolonien Roland. 

 

Både Hafslund og vi i styret synes at dette er et lavt antall, i og med at vinteren er i anmarsj. Vi er dog kjent med at det pågår arbeider, og har pågått arbeider, på flere hytter, og antar at disse meldingene er på vei fra installatøren til Hafslund.

 

Vi minner allikevel om at alle må kontakte en installatør for å melde sine anlegg (hytter) innen 01.03.2015, uansett om den enkelte har til hensikt å gjøre tiltak i egen hytte eller ikke. Meldingen fra installatøren vil gi Hafslund informasjon om hvilken type måler som skal installeres, at det er tilstrekkelig plass i sikringsskapet for montasje av måler, og at anlegget forøvrig er i forskriftsmessig stand.

 

For at målermontasje skal kunne foregå på en rasjonell måte i perioden fra 01.03-01.04 er det viktig at alle merker hyttene med nummer (kan kjøpes på f.eks. Biltema), og at nøkler er tilgjengelige dersom du selv er forhindret fra å møte opp når målermontasje skal gjennomføres. Styret vil kunne bidra med håndtering av nøkler dersom den enkelte ikke kan ordne dette med hyttenaboer etc.

 

Konsekvensen av å ikke melde anlegget (hytta) vil bli at Hafslund kutter tilførselen fom 01.04.2015.

 

Dersom du har ytterligere spørsmål om dette kan du svare på denne email-adressen, eller kontakte Rune Solheim på tlf. 48018699.

 

 

 

Mvh

 

 

 

Styret