Revisjon

Lene Ingebretsen       909 50 000

Eli Therkildsen           971 97 196