Registrer deg!
Registrer riktig mobiltelefonnummer og
e-post adresse til Liv Krade.Telefon 992 78 808. 
Husk også å oppgi hyttenummeret.