Avtale Montèr Orring
Husk: Sett bilen på parkeringsplassen!


Avtale med Montèr Orring Byggsenter 27.3.2007

 

Det er nå gjort en avtale med Montèr Orring Byggsenter som gir alle beboere i Skogskolonien Roland følgende rabatter:

 

Tilbudsvarer og varer til fast lavpris gis det ikke noe rabatt på.

Byggevarer og butikkvarer gis det 15 % rabatt.

Trelast gis ca 30 % rabatt avhengig av hva man kjøper.
PS ! Noe av trelasten er det fast lavpris på.

 

For å få rabatten må man oppgi at man kommer fra Skogskolonien Roland.

 

Montèr Orring Byggsenter ligger i Slimeveien 4, Bjørndal i Oslo.

 

Med vennlig hilsen

For Orring Byggsenter AS

Trond Ole Moldvær

Daglig leder