Rutiner ved salg og kjøp
Siden er under arbeid
 Selger plikter å opplyse kjøper om andelslaget vedtekter før kjøpekontrakt signeres. Det skal informeres om forkjøpsrett. Vedtektene bør inngå i salgsoppgave, prospekt, e.l.
 Selger plikter å melde skriftlig fra om salget til styret ved leder. Det skal opplyses salgssum på hytten, samt navn, adresse og telefon på ny kjøper/e
 Styret plikter å innformere øvrige andelseiere om salget med salgspris på datert oppslag/nettsider. Andelseiere som ønsker å benytte forkjøpsrett, melde styret innen 14 dager.
 Styret skal etter fristens utløp melde fra til selger om salget er godkjent.
Selger plikter å sende inn sitt "gamle" andelsbevis og kopi av kjøpekontrakt. Salgskontrakt må være undertegnet av alle som er oppført i andelsbrevet.
 Styret utsteder nytt andelsbevis med gjenpart til kjøper/e og oversender dette sammen med faktura på inntredelsesgebyr til ny andelseier.

Kjøper plikter å underskrive andelsbeviset og returnere underskrevet gjenpart til styrets sekretær.
 Arkivering: Nytt underskrevet andelsbevis arkiveres sammen med kopi av salgskontrakten på hyttenummer i arkivet. Gammelt andelsbevis merkes makulert og lagres.