Siste nytt

    


 SØPPEL

 Kun restavfall skal kastes i container ! Annet avfall skal leveres på Grønmo. Det er også en container for papir  

Andre alternativer er Ski, i nærheten av Årungen eller i Oppegård.