Festkomite
Husk: Sett bilen på parkeringsplassen!

     

 

Telefon

Sandra Christiansen

911 98 011

Tone Andersen

900 97 409

Eli Therkildsen

971 97 196

Ine Meyer Thoresen

480 25 239

Lene Ingebretsen

909 50 000